تالار زبانشناس

تصویر و ترجمه

IMG_20180706_195039_230

اينقدر صبر نكن! براى جمعه، براى تابستون، براى اينكه يكى بياد و عاشقت بشه، براى زندگى. خوشبختى زمانى بدست مياد كه از صبر كردن دست بكشى و از همين لحظه اى كه توش هستى بيشترين استفاده رو ببری.

6 Likes

That’s totally right… Such a great note​:+1::rose::two_hearts:

2 Likes

Screenshot_20181018-094031_Instagram

2 Likes