تالار زبانشناس

Chop noodle

نودل به تنهایی معنی ماکارانی میده اما این دو تا باهم نمیددنم چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «Traveling in Formosa by Vincent» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۴»)

1 Likes