معانی بنزین _ گازوئیل _ گاز

معانی بنزین _ گازوئیل _ گاز
0

#1

سلام
در کشور انگلیس و در کشور آمریکا به بنزین و گازوئیل و گاز چی میگن؟
و گازولین چه سوختیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «موفقیت یعنی 99 درصد شکست» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «موفقیت یعنی 99 درصد شکست»)