تالار زبانشناس

معنی ترجمه

با سلام
دو تا سوال داشتم.

This contract should have made Tesla into the richest man in the world, …
اون قسمتی که میگه should have made رو چه شکلی میشه ترجمه کرد؟

Unable to find work as an engineer, he had to take a back breaking job digging holes for power lines.
در ترجمه آورده: او که نمی توانست به عنوان مهندس کاری پیدا کند مجبور بود به کار کمرشکن حفر گودال برای خطوط برق باز گردد.
الان اینجا back چه معنی میده؟ معنای بازگشتن به کار یا معنای کمر؟ یعنی می خواهم بگم که take a back یه تیکه است یا back breaking job یه تیکه حساب میشه؟ back برای کدومه؟

با تشکر

1 Likes

این قرارداد تسلا را بایستی یکی از پولدارترین افراد زمین میکرده

دومی میشه

2 Likes