God mother?!

God mother?!
0

#1

توی متن درس معنی این واژه رو نوشته فرشته محافظ اما توی دیکشنری چیز دیگه ایه نوشته! معنی واقعیش چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «سیندرلا» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)