تالار زبانشناس

گرامر زمان فعل

چرادر بعضی جاها زمان حالو ب کار بره مثلا گفتهhamlet is very sad???

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

درحالی که نصف جملات گذشته و نصف دیگه حاله

2 Likes

hamlet is confused چه زمانیه؟؟

3 Likes

زمان حال ساده

اگه confused رو فعل بدونیم ساختار فعلی جمله مجهوله (be confused) و اگه صفت ببینیم ساختار فعلی جمله معلومه (be).

3 Likes