گرامر زمان فعل

گرامر زمان فعل
0

#1

چرادر بعضی جاها زمان حالو ب کار بره مثلا گفتهhamlet is very sad???

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

درحالی که نصف جملات گذشته و نصف دیگه حاله


#3

hamlet is confused چه زمانیه؟؟


#4

زمان حال ساده

اگه confused رو فعل بدونیم ساختار فعلی جمله مجهوله (be confused) و اگه صفت ببینیم ساختار فعلی جمله معلومه (be).