تالار زبانشناس

معنی جمله در داستان جک ولوبیای سحر امیز

l bet you taste معنیش تومتن درست ترجمه شده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جک و لوبیای سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)

1 Likes

فکر کنم شما اون بخشی رو منظورتونه که میگه: شرط می بندم خوشمزه هستی! درسته؟ ترجمه اش همینه. البته قبلا هم بحث شده بعضی جا ها مترجم برای روان تر کردن جمله از ترجمه واژه به واژه پرهیز می کنه و از کلمات دیگه ای بهره می بره یا کلماتی رو حذف می کنه که اشکالی نداره.

1 Likes