تالار زبانشناس

معنی کلمه چیست

what is mean the motorway

======================
این تاپیک مربوط به درس «Spaghetti Junction» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۱»)

2 Likes

به معنی بزرگراه هست.

1 Likes