تالار زبانشناس

در مورد نحوه خواندن انگلیسی واقعی را یاد بگیر

ببخشید میخواستم بپرسم در درسانگلیسی واقعی را یاد بگیر. در قسمت مکالمه باید چکار کنیم یعنی غیر از گوش کردن به مکالمه پس از چندین بار آیا باید سراغ تکنیک سایه برم؟ کلا هدف از قسمت مکالمه این سطح چیست؟

1 Likes

شما به مکالمه دو تفر گوش میدین. علاوه بر اینکه تکنیک های مکالمه رو یاد میگیرین به نظر من خوبه که خودتون در رابطه با اون مکالمه صحبت هایی رو انجام بدین و بقولی بازگویی داشته باشین.

2 Likes