تالار زبانشناس

Gifted math and science

معنی gifted math and science

======================
این تاپیک مربوط به درس «The Gifted Math and Science Tests by Minnie» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۲»)

1 Likes

سلام شبتون بخیروشادی :rose::hibiscus::sunflower::blossom::tulip::cherry_blossom::bouquet:برداشت شخصی :point_down::point_down:

ریاضیات و استعدادهای علمی