تالار زبانشناس

تلفظ آمریکایی

آیا تلفظ در تمام دروس آمریکایی است؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

نه برخی امریکایی و برخی بریتیش

2 Likes