تالار زبانشناس

مشکل در استفاده از حرف اضافه

چرا در برخی جاها گفته شده in house و برخی جاها at house
برای cemetery هم همین مشکل وجود دارد
The atmosphere. The atmosphere in the cemetery was like a party.
The atmosphere was like a party at the cemetery.

The atmosphere was not like a party in my house
Was the atmosphere like a party at my house? No, no. Not at my house

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «دروس پایه‌‌ی انگلیسی بدون‌تلاش»، فصل «جشنواره روز مرگ»)

1 Likes