تالار زبانشناس

اشتباه خود متن (سوال ایراد داره)

Screenshot_2018-07-18-11-46-14
اینجا کلا سوال غلطه. توی متن که راجع به تسلا صحبت می‌کند میگه تسلا سال x رفت پیش ادیسون. بعد میاد سوال می‌پرسه که ادیسون کی رفت آمریکا!
لطفاً اصلاح شود

1 Likes