معنی دو بند نخست درس

ممکنه کسی مفهوم دو بند نخست این درس رو توضیح بده.

======================
این تاپیک مربوط به درس «China Delays Plan for Web-Blocking Software on New Computers» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی از طریق اخبار»، فصل «قسمت ۱»)

1 پسندیده