تالار زبانشناس

لاینتر چگونه کار میکند؟؟

سلام . میشه یکی به من بگه چرا من کلماتی‌رو در روز جدید لاینتر میکنم اضافه نمیشه به کلمات لاینتر. و هنوز کلماات درس قبل در لاینتر مونده؟!!!

1 Likes

کلماتی که امروز وارد لایتنر میشن، فردا نمایش داده میشه.

3 Likes