تالار زبانشناس

حرف اضافه jealous

معمولا برای حرف اضافه jealous از of استفاده می شود اما در متن از atاستفاده شده. آیا این مورد درست است؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «اسرار ماه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های کوتاه»، فصل «اسرار ماه»)

2 Likes