تالار زبانشناس

زمان جمله چیه

she understands that it is wrong to kill.

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

زمان این جمله حال ساده است

2 Likes