تالار زبانشناس

ساختار جمله چیه

are married in secret

======================
این تاپیک مربوط به درس «رومئو و ژولیت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

این که جمله نیسنت. جمله حداقل یک فاعل داره وو حداقل یک فعل.
They are married in secret. زمان حال ساده.

2 Likes