تالار زبانشناس

کاربرد butدر این جمله

But the mouse was out walking the very next day.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی شیر و موش» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

2 Likes

در اینجا but همون معنی و کاربرد عادی و همیشگی‌اش رو داره و نکته‌ی خاصی نداره
بهتره اینقدر روی کاربرد کلمات زوم نکنید

1 Likes