تالار زبانشناس

چرا s آورده

در این جمله چرا بعد از تسلا s اومده؟ معنیش چی میشه؟
Another dream of Tesla’s was to make a death ray that would shoot lightening.

2 Likes

من فک میکنم s مال مالکیت باشه
رویایه دیگه ی تسلا …

3 Likes

این s مالکیته


4 Likes

ممنونم از پاسختون. ندیده بودم s مالکیت اینجوری بیاد.

3 Likes