تالار زبانشناس

معنی if در این جمله

آیا در جمله
macbeth asks the witches if he’s in danger
if معنی آیا میدهد؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «فرمانده مکبث» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

3 Likes

بله همین معنی رو میده.

2 Likes

اگر هم معنی کنی غلط نیست باز معنی رو میرسونه

1 Likes

بله، درسته.

فکر نمی کنم معنی “اگر” اینجا درست باشه!

موافقم، “آیا” مناسب تره.

2 Likes

آره اینجا آیا درسته ولی اگه اینجا بشه صوت گذاشت صوتی براتون میفرستم که اگر رو با چه لحنی گفت که معنی آیا بده
ولی فرمایشتون صحیحه اینجا معنی آیا میده

3 Likes