تالار زبانشناس

معنی a little out of breath

معنی a little out of breath چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «I could do with a haircut» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «به انگلیسی گوش بده»، فصل «قسمت ۳»)

1 Likes

jiCh9JIyRQimagesShortness-of-breathoduwka-1

4 Likes