تالار زبانشناس

"take" in this sentence

این جمله چگونه ترجمه میشود
Whates it take to speak with a clear accent?

======================
این تاپیک مربوط به درس «درسنامه تمرین تلفظ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «تلفظ انگلیسی - بدون تلاش»، فصل «در هم آمیختن»)

1 Likes

چی میطلبه تا با یه لهجه واضح صحبت کنید؟

در اینجا take به مفهوم طلبیدنه

2 Likes

دست شما درد نکنه. تا به حال اینهمه سریع جواب نگرفته بودم!!

2 Likes

دلیلش اینه کاربر فعالی :wink:

2 Likes