تالار زبانشناس

Won't you اصلا یعنی چی؟

جمله چی معنی میده
wontcha trust me and follow the system?
مثلا معنی میده: شما اعتماد نخواهید کرد به من و نظام رو ادامه نخواهید داد؟؟!!
با تشکر

======================
این تاپیک مربوط به درس «درسنامه تمرین تلفظ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «تلفظ انگلیسی - بدون تلاش»، فصل «در هم آمیختن»)

2 Likes

اگر منظورتون چرا سوال به صورت منفی شروع شده، این نوع سوالها استفهامی منفی negative interrogative form
هست، مثلا شما با برادرتون میخواید بروید سینما، و میبینید هنوز آماده نیست، میپرسید: مگر با من نمی آیی؟ سوالی که با آیا و منفی همراه هست.
این جملات با یک فعل مخصوص که منفی اختصار در آمده، شروع میگردد
جمله شما:
ترجمه تون هم درست هست، یک سوال با شک و تردید

4 Likes

این نوع سوالات مثل همون Won’t you که پرسیدین معمولا وقتایی استفاده می شن که بخواییم از چیزی که فکر می کنیم درسته یا غلطه مطمئن شیم

You are from Iran, aren’t you?

شما اهل ایران هستید، درست است؟

دو کلمه آخر که در سوال بالا اومده شده سوال ضمیمه ست

You’ve been playing soccer, haven’t you?

تو در حال فوتبال بازی کردن بوده ای، مگه نه؟

اگر جمله ای که قبل از سوال بیان می شه منفی باشه سوال ضمیمه باید مثبت باشه و بالعکس:

It was cold last week, wasn’t it?

هفته پیش هوا سرد بود، درست است؟

جمله خبری بالا مثبته و به همین دلیل سوالی که بعدش اومده منفیه

You didn’t like the food, did you?

تو از غذا خوشت نیومد، مگه نه؟

تواین مثال جمله قبل از سوال منفیه و به همین دلیل سوال ضمیمه بعدش مثبته


the snow is white . isn’t it ?

she is cute . Isn’t she ?

You don’t like me . do you ?

They live in France, don’t they?

I’m in charge of the food here, aren’t I?

3 Likes

بله. از پاسختون سپاسگزارم. من بیشتر به خاطر زمان آینده اش پرسیدم، چون didn’t you یا aren’t you معنی می دهند و خودم هم ازشون استفاده می کنم، اما از این عبارت به خاطر زمان آینده اش نتونستم استفاده کنم.

3 Likes