تالار زبانشناس

چرا پس intonation جمله ی yes/no question به سمت پایینه (falling) هست؟؟

در برخی سوالات این دیده می شود. به خصوص در این جمله که واضح جمله را ای جی با لحن falling می‌خواند:
Areya willing to focus every day?
چرا؟ (خوب شد توی درس قبلش ای جی روی همین موضوع کلی تأکید می‌کرد).

======================
این تاپیک مربوط به درس «درسنامه تمرین تلفظ» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «تلفظ انگلیسی - بدون تلاش»، فصل «در هم آمیختن»)

2 Likes