تالار زبانشناس

استفاده از صفت ملکی

سلام دوست عزیز
این وب سایت مراجعه کنین:


موفق باشین

3 Likes

دوستمون لینک مفیدی پیشنهاد کردن.
ولی اگر کلی بخوایم بگیم s برای مالکیت انسان و of برای مالکیت اشیا استفاده میشه.

4 Likes