تالار زبانشناس

نام لوازم خانه به انگلیسی

سلام میخواستم لیست وسایل خانه رو با معنی انگلیسی بدونم از ریز و درشت:wink::heart_eyes:
لطفا به انگلیسی باشه و به فارسی نگید که ذهنم تازه داره به انگلیسی عادت میکنه و به عبارتی مترجم مغزم و دارم میکشم😄
یاعلی…:tulip:

2 Likes
5 Likes