تالار زبانشناس

فرق دکمه نمیدانم و لایتنر چیه؟

سلام
اگه نمیدانم بزنین،لغت فقط تو درس زرد رنگ می مونه ولی اگر لاینتر رو بزنین،اضافه میشه به جعبه لاینتر توی صفحه ی اصلی برنامه و هرروز مراجعه میکنن بهش و لغت رو مرور میکنین و نیاز نیست برای اون لغت به اون درس مراجعه کنین
موفق باشی

3 Likes