تالار زبانشناس

چرا s, sparkle گرفته؟

سلام وقت بخیر
اسپالکز اسم دخترس، sparkles اسمش-ع،ضمیر ملکی یا جمع نیست.

2 Likes