تالار زبانشناس

متن اصلی یا داستان کوتاه aj

برای ارائه و شرکت در چلنج let’s talk برخی دوستان متن اصلی رو ارائه دادن برخی متن داستان کوتاه درواقع کدامیک مد نظر let’s talk میباشد
متذکر میشم که واضحه که متن اصلی بسیار سنگین تر از داستان کوتاهه

1 Likes

آقا شما فقط ارائه بده زیاد مهم نیست کدوم.مهم اینه صحبت کنید اونم به مقدار زیاد.البته اگه سطحتون متوسط هست میتونید درباره یه موضوع دلبخواهی هم صحبت کنید.

2 Likes