تالار زبانشناس

Convenience store

با سلام
عبارت convenience store به چه معناست؟
متشکرم

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «هیجان»)

1 Likes

Untitled

Untitled

همین فروشگاه های مواد غذایی که 24 ساعته بازن

5 Likes