تالار زبانشناس

زمانو قاعده

در جمله they are more likely to be teased از چه زمان و قاعده ای استفاده شده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «More US Parents Think Beyond Most Popular Names for Babies» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی از طریق اخبار»، فصل «قسمت ۱»)

1 Likes

قاعده خاصی استفاده نکرده
کجا مشکل دارید بیشتر توضیح بدید

2 Likes

اونها بیشتر محتمل هستند که دست انداخته بشن/تمسخر بشن.

اینجا be teased مجهول هستش

2 Likes