تالار زبانشناس

Cramped terrace

They lived in a cramped terrace house

معنیش چی میشه

==================
این تاپیک مربوط به درس« The Prefabs » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « به انگلیسی گوش بده » فصل: « قسمت ۴ »

معنی لغوی که میشه خونه با تراس کوچیک. فک کنم در کل منظورش خونه نقلی یا تنگ و تاریک باشه.

3 Likes


معنی terrace house میشه ردیفی از خانه های به هم پیوسته
220px-Place_Vosges_Paris_Mai_2006_011
به این عکس توجه کنید منظور خانه های تقریبا یک شکل به هم پیوسته با تراکم متوسطه و معنی کل عبارت cramped terrace house خانه های تنگ و کوچکه فک کنم

5 Likes