تالار زبانشناس

Hollow معنی

Church saint beside hollow and hazle tree and rapid whirlpool

اینجا دقیقا معنی hollow چی هست

==================
این تاپیک مربوط به درس« The Longest Name » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « به انگلیسی گوش بده » فصل: « قسمت ۴ »

خودش دقیقا گفته : beside the hollow( or little valley)

یعنی دره کوچک

3 Likes