تالار زبانشناس

چرا از did در جمله ی دوم استفاده شد؟

Who had long, blond, beautiful hair?

Jeff, Jeff did. Jeff had long, blond, beautiful hair.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس داستان کوتاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «کوچک زیباست: اقتصاد با ابعاد انسانی»)

1 Likes

تو سوال had فعل گذشته است و گفته که چه کسی موی بلند بلوند زیبا داره و در جواب میخواسته بگه جف داره همچین خصوصیات رو از فعل did یا اگه حال بود از do استفاده می کرد مثل yes,she did که این مفهوم رو میرسونه

4 Likes

کلمه did فعل کمکیه که وقتی نمیخوایم توی جواب کل کلمات سوال رو تکرار کنیم برای پاسخ کوتاه استفاده میشه.

3 Likes