تالار زبانشناس

بانوی اشرافی

کلمه انگلیسی بانوی اشرافی چی هست ک اینگونه معنی شده؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان انگلیسی کنین» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی دوم»)

5 Likes

کلمه Countess به این صورت ترجمه شده.

6 Likes