گرامر آینده

خط هفتم از پایین فعلش will became هست. چرا will become نیست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «درسنامه دیدگاه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «برنامه‌ی VIP آقای ای جی هوگ»، فصل «بداهه»)

1 پسندیده

احتمالا اشتباه تایپیه

1 پسندیده