تالار زبانشناس

چرا this گفتید?

برای معرفی کسی که تو محل حضور داره از This هم استفاده میکنن

مثلا تو مهمونی ها اگه بخوان دو نفر رو بهم معرفی کنن از This استفاده میکنن

8 Likes