تالار زبانشناس

معنی جمله اشتباه است

People struggle to emphasize with them
مردم تقلا میکنند تا با آنها همدردی کنند ولی ترجمه چیز دیگری است

==================
این تاپیک مربوط به درس« همدلی با پناهندگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های کوتاه » فصل: « همدلی با پناهندگان »

1 Likes