تالار زبانشناس

تمرکز بیشتر در هنگام مطالعه

دوستان شما برای تمرکز بیشتر هنگام گوش کردن به یک فایل صوتی چکار می کنین؟
من موقعی که به یک داستان گوش می دم وقتی به نیمه اون رسیدم حواسم پرت میشه . ذهنم جای دیگه می ره؟
چکار میشه کرد که این اتفاق نیفته؟

2 Likes

اینترنت گوشیتونو خاموش کنید
حواستون بر میگرده سر جاش

تلویزیون رو هم خاموش کنید

3 Likes