تالار زبانشناس

پیام تست آقای گلمییرزایی

Have a good weekend.

==================
این تاپیک مربوط به درس« درس اصلی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

منظور از طریق قسمت ارتباط با ما بوده.

1 Likes