تالار زبانشناس

در مورد جمله they were off توصیح بدین

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی خرگوش و لاکپشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی چهارم »

4 Likes

to be فعل + off: حرکت کردن، رفتن، عازم شدن، فرار کردن


They were off.

ترجمه: آنها حرکت کردند.

14 Likes

چه جالب …
ممنون لطف کردین

3 Likes

INFORMAL•BRITISH

the start of a race, journey, or experience.

"now Ian is ready for the off "

3 Likes