ترجمه این جمله؟

ترجمه این جمله؟
0

#1

Less than sixty percent of students now entering four- year American colleges are likely to graduate.

======================
این تاپیک مربوط به درس «Facing America’s High Dropout Rates» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی از طریق اخبار»، فصل «قسمت ۴»)


#2

اکنون کمتر از ۶۰ درصد دانشجویانی که وارد دانشگاههای چهار ساله آمریکا می شوند احتمال فارغ التحصیلی دارند