تالار زبانشناس

ترجمه این جمله؟

Less than sixty percent of students now entering four- year American colleges are likely to graduate.

======================
این تاپیک مربوط به درس «Facing America’s High Dropout Rates» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی از طریق اخبار»، فصل «قسمت ۴»)

1 Likes

اکنون کمتر از ۶۰ درصد دانشجویانی که وارد دانشگاههای چهار ساله آمریکا می شوند احتمال فارغ التحصیلی دارند

3 Likes