تالار زبانشناس

معنی جمله a little bit چیه؟

A little bit

==================
این تاپیک مربوط به درس« درسنامه واژه ها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « جشنواره روز مرگ - درسنامه اصلی »

1 Likes

یه ذره ، یه خورده ، یه کمی ، کمی

images-3

8 Likes