تالار زبانشناس

درس قدرتa.j

برای درس اصلی قدرت باید تکنیک سایه هم باید اجرا کرد یا نیازی نیست

1 Likes

بهتره روی دروس اصلی اجرا کنین برای ریدینگ و تلفظ ومکالمه میتونه مفید باشه

1 Likes