تالار زبانشناس

At the tip

سلام

The tip یا rubbish tip یعنی محل جمع آوری و دفع زباله

A place or area where waste materials are dumped.

ترجمه جمله به نظرم میشه:
بنابراین جرج و کوین مبل رو داخل ون گذاشتند و توی آشغالدونی (محل جمع آوری زباله)از شرش خلاص شدند.

2 Likes