تالار زبانشناس

Close by on the mainland off of Bellingham

سلام میشه بگین معنی جمله چیه؟ off اینجا چه کاربردی داره

======================
این تاپیک مربوط به درس «واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «انگلیسی واقعی را یاد بگیر»، فصل «سفر به واشنگتن»)

1 Likes

معمولا off of به معنی from هست.

4 Likes