تالار زبانشناس

چرا از کلمه over در جمله hit the wolf over head استفاده کرده؟

==================
این تاپیک مربوط به درس« شنل قرمزی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « داستان های بچه گانه » فصل: « بسته ی دوم »

2 Likes

معنیش میشه ضربه ای روی کله ی گرگ زد.

4 Likes

Over
به معنی بالا، روی
در اینجا ما تو فارسی میگیم« یه ضربه تو سرش زد» یعنی دقیقا زد تو کله اش😀

2 Likes