تالار زبانشناس

کلمه worried چرا نوشته

سلام در جمله I am really worried about that چرا worry بکار نبرده

======================
این تاپیک مربوط به درس «A big test by Candy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۴»)

3 Likes

وقتی فعل to be یعنی am رو داریم دیگه جمله به فعل نیاز نداره. کلمه worry فعله،پس اینجا نمیتونه استفاده بشه. بنابراین از صفت worried استفاده میکنیم.

3 Likes