تالار زبانشناس

اشتباه در جمله

به جا the نوشتید they
Did she kiss carlos befor she took they keys

==================
این تاپیک مربوط به درس« داستان کوتاه قسمت ب » در نرم‌افزار «زبانشناس» است.
دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « دخترک زیرک - درسنامه اصلی »

1 Likes

خودتون میتونید کنار عنوان درس علامت سه نقطه یعنی منوی درس رو بزنید و ویرایش رو انتخاب کنید و درس رو ویرایش کنید. با اینکار ویرایش شما پس از تایید مدیر برای همه نمایان میشه.

5 Likes